Klan Škorpiona

 

Klan Škorpiona sloužil od počátku vzniku císařství vždy ze stínů. Tam kde je Lev považován za meč císařství či Fénix za studnici vědomostí, je Škorpion očima a ušima císaře. Jeho jediným úkolem je udržování pořádku a ochrana císaře za jakoukoliv cenu. Škorpion nedbá na Čest tak, jako ostatní klany. To ho v očích ostatních klanů staví do negativní pozice, nicméně Škorpionovi je to jedno. Klade si povinnost nad čest. Vše je ospravedlnitelné pokud to posloužilo k dosažení cíle. Žádný klan nikdy nesmí být natolik silný, aby mohl ohrozit rovnováhu v císařství a tak se mnohdy v historii stalo, že klan na vzestupu se najednou dostal do války, zemřel jeho vůdce či ho postihla jiná újma, které jej opět vrátila zpět na místo. Samozřejmě, že vše se stalo za „přirozených“ okolností. Škorpion má silné zastoupení dvořanů a umělců na císařském dvoře, kteří svými schopnostmi jsou srovnatelní s těmi nejlepšími dvořany a umělci Jeřába. V čem je však Škorpion nedosažitelný je jeho výzvědná síť agentů, nájemných vrahů, vyděračů, překupníků s informacemi a výrobců jedů a léků. Z hlediska pozice moci v rámci císařství, jsou také považováni za nejvlivnější klan, byť mají druhou nejmenší armádu v Rokuganu.

Klan Škorpiona není v přímém spojenectví s žádným klanem, neboť je všechny vnímá jen jako figurky na šachovnici. Samozřejmě to mu nebrání s nimi obchodovat či profitovat z jejich činností. Jediný klan se kterým je Škorpion v nepřátelském vztahu, je klan Draka, který skoro vždy dokáže rozplést jeho síťě za předpokladu, že je však objeví.

 

Klan Škorpiona se skládá z následujících rodin

Byaushi – původní jméno jedné z 10 božských bytostí (Kami), které spadli na zem. Rodina Byaushi vyniká především v infiltraci mezi různé mocenské skupiny na císařském dvoře. Většinou kvůli tomu aby s nimi nakonec mohli manipulovat ale někdy i proto to, aby mohli nečekaně – jako Škorpion – bodnout do zad. Skoro každý člen rodiny Byaushi je dvořan (Courtier).


Shosuro – rodina Shosuro na venek působí jako rodina plná herců, umělců a bavičů nicméně zdání klame. Z této rodiny pochází ti nejlepší sabotéři, špehové, traviči, vrahové a legendární ninjové. Trait Shinobi má každý člen této rodiny. Ti nejvíce věrní pak skrze zakázanou magii nesou i trait Shadow. To symbolizuje jejich spjatost se stínem a schopnost s ním splynout.


Soshi – rodina Soshi je původcem oné zakázané “stínové magie” nazývané Tejina, kdy doslovný překlad znamená iluze. Tam, kde Shugenja ostatních klanů čerpají sílu a moudrost z pěti elementů, rodina Soshi se naučila čerpat ze Stínů, neboť říše Stínů má také své kami (malé K).


Yogo – původně rodina Fénixe, kdy její hlavní činností byla ochrana říše před temnou silou Kami Fu Lenga a trestátní těch, kteří praktikují zakázanou magii. Nejčastější trait u této rodiny bude opět Shugenja. Rodová linie Yogo však byla prokleta temným Kami, že vždy zradí toho, koho milují nejvíce. Ke klanu Škorpiona se přidala až v momentě, kdy Kami Byaushi rodinu Yogo ujistil, že jeho klan nikdy milovat nebudou, čili jej nemůžou zradit. Rodina Yogo udržuje výborný vztah s rodinou Kuni (Krab).