Klan Kraba

Klan Kraba je veliký ochránce říše, který tím, že odvrací záda k dění v Rokuganu aby čelil silám Shadowlands, a který nemá potřebu pro dvořany, neboť se zlem se nedá vyjednávat, je díky tomu málo viděn a slyšen na císařském dvoře. Pro ostatní klany tak není ani nepřítelem, kterého je nutno hlídat ale ani spojencem, neboť ze spojenectví s Krabem není žádný benefit. Krab byl skoro vždy odkázán sám na sebe a věci si řeší po svém. Proto ikdyž mu je někdy pomoc nabídnuta, odmítne jí, protože by se mu ostatní jen pletli pod nohy.  Hlavním úkolem klanu je střežit císařství před Shadowlands a k tomu jim slouží Kaiu Wall. Kaiu Wall, také nazývána Carpenter Wall je obrovská zeď oddělující říši Rokugan od Shadowlands. Zeď byla postavena v reakci na hrozbu ze strany Shadowlands, kdy Krab předtím ztratil velikou část území svých předků patřící rodinám Hiruma a Kuni, když síly zla poprvé zaútočili. Až narychlo postavená zeď bylo to, co zastavilo invazi a rodina Kaiu od té doby zeď spravuje a neustále rozšiřuje. Krab je pravidelně od té doby vystavován útokům ze Shadowlands a není dne, kdy by nemusel čelit zlu v jeho různých podobenstvích.

Shadowlands dle pramenů vznikly v době, kdy z nebe spadlo 10 Kami. 7 z těchto kami založilo 7 velkých klanů a 8mý z nich se stal císařem. 9tý spadl o značný kus jižněji a jeho dopad zapříčinil protržením hranice mezi světem smrtelníků (Ningen-Do) a světem zla (Jigoku). Tento Kami je označován za Dark Kami (temný bůh) a jeho nepravé jméno je Fu Leng. To pravé bylo zapomenuto. Fu Leng si na rozdíl od svých bratří a sester také zachoval značnou část svého božství a tak projevy zla mají i nadpozemský charakter.

Klan Kraba se skládá z následujících rodin:

Hida – původní jméno jedné z 10 božských bytostí (Kami), které spadli na zem. Rodina Hida je hlavní vojenskou silou klanu Kraba a většina členů této rodiny zastává nejvyšší velitelské pozice

Hiruma – členové této rodiny jsou předně zvědové a lovci, kteří se vydávají do Shadowlands. Díky ztrátě území jejich předků, vyskytují se spolu s rodinou Hida i v této rodině berserkeři, kteří tím, že nemají už co ztratit, nezastaví se v boji před ničím. Zvědové klanu Hiruma také trénují spolu s rodinou Shinjo (Jednorožec) a to prohlubuje jejich vztahy s touto rodinou (pozor, nikoliv celým klanem).

Kuni – členové této rodiny mají nesnadnou úlohu, kterou je studování a prohlubování porozumění o Shadowlands. Nejvíce Shugenja a učenců (Scholar) z celého klanu Kraba náleží právě rodině Kuni. Není výjimečnou událostí, že někteří členové rodiny Kuni při interakci s Shadowlands podlehnou a zešílí. To v očích ostatních rodin vyvolává strach, obavu a opovržení vůči rodině Kuni. Jejich studium z nich však dělá nejlepší znalce anatomie jak u potvor tak i lidí a tedy pak jedny z nejlepších léčitelů císařství. Rodina Kuni následně má velmi úzké vztahy s rodinou Yogo (Škorpion).

Kaiu – stavitelé a řemeslníci. Ať už jde o opevnění, hrad, most či přehradu, není lepších stavitelů v celém Rokuganu než li právě rodiny Kaiu. Jejich největším dílem je zeď oddělující Rokugan od Shadowlands. Rodina Kaiu je také proslulá výrobou zbraní a důmyslných mechanických zařízení.

Yasuki – rodina Yasukim se ke klanu Kraba připojila na rozdíl od ostatních Krabích rodin, mnohem později. Původně náležela ke klanu Jeřába. Jejich schopnosti obchodníků a vyjednavačů však Krab docenil daleko více, než li Jeřáb a je tomu až do dnes, kdy členové této rodiny zastupují Krabí zájmy na císařském dvoře.