Klan Jeřába

Pod klan Jeřába spadají ti nejlepší umělci, vypravěči, herci, řemeslníci a vykladači práva v celém Rokuganu. Jeřáb je ten kdo určuje módní trendy a v rámci politických a soudních pří nemá rivala. Jeřáb má nejméně početnou armádu ze všech velkých klanů, nicméně jejich duelisti patří mezi ty nejlepší z celého Rokuganu. Svých vítězství tak dosahují na poli politických pletich či skrze čestná vítězství v duelech. Klan Jeřába měl vždy velmi silné postavení na císařském dvoře a členové tohoto klanu zastávali ty nejvyšší funkce v císařství. Po úmrtí posledního Šampiona klanu je však klan v problémech. Válka s klanem Lva se pro něj nevyvíjí příliš dobře a v poslední době je zužován hladomorem, způsobený vlnou Tsunami, pustošící většinu úrodných plání tohoto klanu. Také je v rozepři s malým klanem Kudlanky, která Jeřába zužuje skrze pirátské nájezdy na jeho obchodní lodě.

Klan Jeřába je složen z následujících rodin:

Doji – původní jméno jedné z 10 božských bytostí (Kami), které spadli na zem. Samotná Doji zanesla řád do chaosu a tehdejším lidem představila písmo a umění. Rodina Doji je srdcem klanu a její dvořané (Courtiers) patří mezi mistry kultury, společenské etikety a umění. V rámci této rodiny je také nejsilnější momentálně žijící Duelista, který vyučoval umění meče Doji Hotaru či Šampiona Lvího klanu Akodo Toturiho.

Kakita – první Kakita byl manželem Kami Doji, byl to nejlepší “duelista” své doby a vynalezl umění Iaijutsu (umění rychlého tasení meče z pochvy). Členové Kakita rodiny jsou významní řemeslníci a duelisté, hledající dokonalost ve všem co konají.

Asahina – potomci rodiny Isawa z klanu Fénixe. Členové rodiny Asahina jsou pacifisti, léčitelé a poskytovatelé ochrany před zlem. Pokud je u Jeřába někdo Shugenja, určitě nese příjmení Asahina. Nejsilnější propojení mají s Elementem vzduchu.

Daidoji – když jsi Jeřábí Shugenja, jsi z rodiny Asahina, pokud jsi Jeřábí Bushi či Scout, jsi určitě z rodiny Daidoji. Válečníci, ochránci karavan a někdy i obchodníci. Klan Daidoji je prostě „svalstvem“ Jeřába. Mezi jeho uskupení patří i tzv. Iron Crane, kam patří nejsilnější Jeřábovi válečníci.