Klan Jednorožce

Když 10 Kami spadlo na zem a 8 z nich založilo říši Rokugan, Kami Shinjo, nejmrštnější a nejrychlejší z nich, vzala svůj klan, který se tehdy jmenoval Ki-Rin a vydala se na “projížďku” za hranice říše Rokugan na více než 800 let. Na svých cestách se klan střetl se spoustou neznámých hrozeb a strašlivých nástrah a aby je dokázal překonat, musel se přizpůsobit, učit se a změnit. Po osmi stoletích, se tak do Rokuganu navrací Jednorožec s tím, že projede neproniknutelným Shadowlands, prorazí díru v nedobytné Kaiu Wall, probije se skrze území Lva – ochránce říše, a usadí se v jejím samotném středu.

Krab zalepil díru, uklidil koňský trus a nechtěl se o tom dále bavit. Lev to však nesl mnohem mnohem hůře. Do Rokuganu se vrátil klan Jednorožce a nebýt Jeřába, který se rozhodl ctít starobylou úmluvu, pravděpodobně by došlo ke strašlivé válce. Jednorožec se po dobu svých cest velmi vzdálil běžnému obrazu velikého klanu Rokuganu. Jeho členové oblečeni v kožešinách, mluvící jazyky v říši neslyšených a nosící podivné křivé meče (šavle) namísto Katan. Tam kde ostatní klany prosí kami (malé K) o požehnání, tam Jednorožec kami ovládá pomocí meishōdō. Magie kterou si přivezl ze svých cest je ostatními Shugenja považována za barbarskou a Fénixem až za kacířskou. Naštvaný Krab, zostuzený Lev a nyní i pohoršený Fénix. Na druhou stranu, Drak respektuje moudrost Jednorožce, kterou v Rokuganu jen tak nejde nalézt a Jeřáb byl prvním spojencem. Škorpion se na Jednorožce dívá jen jako na další díl na herní ploše, se kterou chce manipulovat.

 

Klan Jednorožce se skládá z následujících rodin

Shinjo – původní jméno jedné z 10 božských bytostí (Kami), které spadli na zem. Rodina Shinjo dokáže vystopovat svůj původ až k první božské Kami Shinjo.


Utaku – silně matriarchální rodina, kdy na koních jezdí pouze ženy (Battle Maidens) zatímco muži jsou pěchota nebo se starají o stáje. Utaku jsou jako všichni členové Jednorožce výteční jezdci. Liší se však tím, že praktikují i akrobacii na koních.


Ide- členové této rodiny patří mezi diplomaty, obchodníky ale také dvořany a zvědy klanu Jednorožce.


Iuchi – tento klan je jedním z klíčových rozdílů Jednorožce od ostatních. Jejich Shugenja během svého exodu museli přijmout nový způsob kouzlení, neboť jejich způsob práce s kami (malé K), tedy že je “požádají o pomoc” a následně dojde k projevu elementu, po překročení hranic Rokuganu přestal fungovat. Jejich učení meishōdō získali od Sehirů (Sehir jako arabsky kouzelník) při putování po Burning Sands a doslovný překlad by byl „jmenná magie“. Tedy, znám li skutečné jméno oné bytosti, mohu jí ovládat.


Moto – nelze zde mluvit o rodině, spíše o hordě, která se k Jednorožci připojila až při jeho putování. Rokugan není jejich zemí původu. Z pohledu ostatních rodin, jde o cizince mezi cizinci. Členové této rodiny se rodí a umírají na koňském hřbetu a mají málo potřeby po vznešených slovech. Diplomatické hodnoty u nich nehledejte.