Magie

Slovo magie přesně vystihuje o čem má tento článek být, nicméně slovo magie se v Rokuganu skoro vůbec nepoužívá. Nejprve bych měl asi vysvětlit, že kouzlení v Rokuganu má velmi málo společného s kouzlením tak, jak jej známe zde na západě. Nejprve však začnu Elementy.

Ve hře je mají Elementy svůj vlastní význam, stejně tak v mytologii Rokuganu. Vše co existuje je stvořeno jedním či více z těchto elementů. Kámen je z Elementu země. Mrak z Elementů vody a vzduchu. Pro Evropana jistě nebude problém pochopit první čtyři Elementy, tedy vzduch, zemi, oheň a vodu. Oheň pálí, vítr fouká atd. Nicota jako Element lze nejlépe přiblížit jako prostor a čas. Nicota v sobě obsahuje všechno a nic. Jediný klan, který navíc s Elementem nicoty dokáže pracovat je Fénix. Ostatní klany a jejich kouzelníci nejsou s tímto Elementem příliš obeznámeni. Může jít o jeho užití, kdy Vítr či Oheň si snáze v konání klanu a jeho potřebách najdou místo. Případně náročnost, kdy klan si může dovolit věnovat se pouze jen jednomu Elementu. Jeřáb vzduchu, Lev vodě atd.  Nicota pak slouží k nahlížení do budoucnosti, přítomnosti a minulosti. Nicméně to není vůbec snadné a tak není toto nahlížení na denní bázi. Už jen propojení dvou kouzelníků na velkou vzdálenost aby si podali zprávu je nadmíru náročné a mohou si to dovolit jen mistři.

Za šestý Element je pak považováno zlo. To zlo, které dokáže poskvrnit obyvatele Shadolwands případně členy krabu Klana, kteří byly tímto Elementem zasaženi. „Tainted“ čili „Poskvrnění“ se projevuje pak u těch, kdo praktikují zakázanou Maho magii. „Poskvrnění“ si lze představit jako jakousi nemoc, která se postupně rozlézá až nakonec kompletně pohltí infikovanou bytost. Stačí se tedy v Shadowlands jen špatně krábnout nebo napít vody z místních zdrojů a je vymalováno.  Proti tomuto zlu lze použít jen Nefrit (Jade), který je dle legendy zkamenělá slza bohyně Amaterasu, která je matkou všech Kami co spadli na zem. Krabí klan je pak bohužel nejvíce vystaven tomuto vlivu a existují i snahy jej nějak využít pro dobrou věc. Sami asi tušíte, jaké dilema to vyvolává.

Západní systém kouzlení pak stojí na maně, tedy magické energii kterou kouzelník nějakým způsobem ovládá a přetváří jí v kouzla. Ať už mávnutím hůlky vyšle blesk či pomocí zaříkávadla se zneviditelní. Zdrojem many může být někdy on sám, tedy čerpá ze svých zásob, nebo jsou zdroje vnější a on je svou vůli využívá. Ve světě Rokuganu mana však neexistuje a za zdroje pro kouzlení lze považovat jen dvě cesty.

Way of the Gods – cesta bohů (bůžků)

Ještě před tím, než Kami spadli z nebe (viz. Vznik říše ), existoval zde způsob, nazývaný „cesta bohů“, kdy kouzleníci, kteří se ve světě Rokuganu označují jako Shugenja, měli dar komunikovat s kami, tedy s bohy, a ty požádat o pomoc. Neplést prosím kami s Kami. Kami s velkým K jsou bohové z nebes zatímco kami s malým k jsou bůžkové. Asijská mytologie má na tisíce bohů a bůžků. Ty vždy náleží k jednomu z pěti elementů. Například bůžek sídlící v prastarém stromě může být elementem vzduchu. Stejně tak bůžek sídlící v tůni bude elementem vody. Shugenjové pak mají dar komunikovat s těmito bůžky a následně je přesvědčit ke spolupráci. Znalost Shugenji pak v sobě zahrnuje co daného bůžka přesvědčí ke spolupráci a co od něj může Shugenja žádat. Tím, jak co jiný bůžek či bůh vyžadují jiný přístup, není běžné, aby jeden Shugenja byl znalý v přístupech k více než jen jednomu Elementu. Shugenju lze tedy chápat jako jakéhosi klerika či kněze, který rozpráví s bohy a bůžky a skrze jejich požehnání koná „kouzla“. Tedy, v praxi to vypadá například tak, že Shugenja vycítí v jezeře bůžka, který je spjatý s Elementem vody. Toho uprosí pomocí modliteb a darů, aby projevil svůj Element vody a způsobil deště na nedaleké zahrádce. Asi si umíte představit, že Shugenji nechodí po okolí jako lovci pokemonů a nehledají kami. Krom možnosti najít domov kde kami dlí, napadlo kdysi někoho postavit jim chrámy, kam by se kami sami chtěli usídlit. V Rokuganu tak lze najít nespočet malých oltářků kde sídlí pidi kami až po obrovské chrámy, kde sídlí velké kami. Mno jo, ale jak to probíhá, když se má Shugenja zúčastnit boje? Pravděpodobně s sebou netáhne malý chrám na kolečkách. První možností je žádat o pomoc ty kami které jsou všudy přítomné nebo natolik mocné, že prosby vyslyší na velkou vzdálenost. Druhou možností jsou „přenosné domečky“ pro kami v podobě amuletů, kde se dané kami uhnízdí, čili jsou stále po ruce.

Kiho – cesta Shinseie, malého učitele

Shinsei představil druhou cestu, cestu vnitřního poznání tedy cestu za osvícením. Žáci této cesty jsou především mniši, kteří skrze svou vnitřní energii nazývanou Chi, kterou naladí na jeden z pěti Elementů, dokáží provádět činy za hranicemi lidských možností. Uvnitř tohoto přístupu se projevy „kouzlení“ projevují ve dvou podobách. Buďto v explozivním projevu, například že mnich plive oheň, dlaní vyvolá silný vítr či dupnutím kolem sebe vymrští kamení. Tím druhým je posilovací efekt, kdy dokáže odolávat chladu, mít nadlidskou sílu či běžet po sněhu, aniž by se propadl. Na tuto cestu je však mnohdy pohlíženo jako na nižší magii. Nejsilnější zastoupení mají mniši zejména u velkého klanu Draka a pak v menší míře u klanu Fénixe. Klan Draka je pak znám tím, že jeho mniši mají zvláštní tetování, která jim umožňuje mnohem silněji využívat a soustředit onu vnitřní sílu. Málo je už známé, že tetovací barvy, které jsou k tomuto používány, v sobě obsahují krev původního zakladatele klanu, tedy samotného Kami Togashiho.

Když jsme si řekli možné zdroje, pojďme se podívat na ty méně obvyklé či problematické způsoby, jak „kouzlit“ ve světě Rokuganu.

Meishodo

Klan Jednorožce, když se rozhodl putovat za hranice říše Rokuganu, narazil na problém. V místech kde se nacházel, kami jako by byly hluší k jejich prosbám. Museli se tedy přizpůsobit. Osvojili si magii pouštních národů – Meishodo – tedy Magii Jmen. Ta říká, že pokud znáte pravé jméno ducha, djina, elementála či jiné nadpozemské bytosti, můžete jej vyzvat ke spolupráci či mu jí o fous drsněji přikázat. Shugenja klanu Jednorožce u sebe nese Talisman či Amulet, jehož prostřednictvím vyvolá Elementální efekt a to aniž by požádal kami o pomoc a to tím, že zná prapůvodní pojmenování věcí tak, jak jej pojmenovali bohové. Vyvolá tak Elementální efekt bez tanečků ale zase může vyvolat pouze jen ten jeden efekt, ke kterému byl amulet vytvořen. Normálně by Shugenja mohl poprosit o kami spjaté s Elementem větru o léčení či průvan případně cokoliv spojené s daným Elementem. Díky Meishodo můžu bohužel využít pouze jen jeden a ten samý efekt. Například vyvolat mlhu. Tím to ale hasne.

Shugendo

Příslušníci malé vazalské rodiny Kaito, žijící v horách na nejsevernějším území Fénixe mají zvláštní vztah ke kami. Neovládají kami tak, jako to dělají ostatní Shugenji v říši. Dokonce s nimi ani nedokáží komunikovat, nicméně kami mají každého člena této rodiny z nějakého důvodu rádi. Většina mnichů v této rodině pak praktikují umění Shugendo, kdy „vyprázdní“ své tělo a učiní z něj pro kami na chvilku svatyní a skrze ně pak vykonají nějaký nadpřirozený čin. Jedná se vždy o jednorázovou činnost, například při lukostřelbě, dokáže mnich praktikující Shugendo přejmout atributy daného kami do hlavice šípu a ten pak vyslat s nadlidskou přesností na vzdálenost, přesahující lidské možnosti.

Maho

Existují i temné síly a temná magie. Tím, jak se zlo šíří ze Shadowlands, jeho pošpinění světa se nedotýká jen smrtelníků (tainted) ale i samotných bůžků – kami. Ty se stávají tzv. Kansen. Což je zlý duch či zlý bůžek. Ti pak nereagují stejným způsobem, jako běžné kami. U běžných kami poté, co jim obětujete to co mají rádi, se může stát, že se na vás stejně vybodnou. U Kansen se věci mají trošku jinak. Ti, kdo vědí jak Kansena vyvolat s ním automaticky vstupují do paktu, kdy sám praktikovatel Maho musí provést nějakou obětinu. Ať už se jedná o obětování lidské bytosti, prolití krve či vypuštění svého vlastního zoufalství ze svých útrob. Projevi Kansenů jsou v podobě nemocí a kleteb, které paktikovatel seslal vůči svému protivníkovi. Ten může začít trpět nemocí fyzickou či psychickou. Od počátečních slabých příznaků pak může dojít i na hrůzyplné konce, které mají velmi důrazný dopad i na samotnou rodinu postiženého. Svět Rokuganu prostě pohlíží na takto „postižené“ jako na ty, kteří se znelíbili bohům či nedokáží dodržovat principy Bushido. Pokud tedy nikdo nezjistí, že šlo o temné úklady, dopady bývají závažné. Stejně tak jsou ale dopady závažné pro praktikovatele, který postupně sám propadne zlu a vlastně i samotnému Rokuganskému „peklu“. Proti praktikovatelům Maho, tedy proti tzv. Maho-Tsukai má skoro každý klan svou vlastní verzi inkvizice. Mezi nejdůraznější a nejpropracovanější patří klan Fénixe a kupodivu klan Škorpiona.