Clan Pack – Fénix

Rozšíření „Disciples of the Void“ bylo první velké rozšíření. Tento paklík je označen za „clan pack“ neboť největší přínos má vždy pro jeden určitý klan s tím, že po jedné kartě posiluje zbylé velké klany. Nese v sobě nový stronghold, novou roly „support of the Phoenix“ a provincii. Pitvání tohoto rozšíření probíhalo v době před vytvořením těchto stránek a texty byly plně přejaty z FB profilu. Snažil jsem se o přepis do webového rozhraní. Jádro informace v sobě však skoro vždy hodnocení nese, bez ohledu na původ 🙂

 

Obsah rozšíření je následující:

Celkem 78 karet z toho
1* Stronghold pro Fénixe
1* Role karta „Support of the Phoenix“
1* Provincie pro Fénixe

3*1 karta pro každý klan krom Fénixe
3*3 neutrální karty (počet se může změnit)
16*3 karet pro Fénixe

 

 

V rámci představování a pitvání karet začnu nejprve klany, které mají v rozšíření pouze po jedné nové kartě. Na pitvání Fénixe bude času dost.

Yogo Kikuyo – Škorpion

Každý klan v nadcházejícím rozšíření bude mít kartu, která nějakým způsobem bude fungovat proti Spell kartám, kterých bude toto rozšíření plné. První myšlenka, která každého napadne je, zda má cenu strkat si nějaké anti-Spell karty do balíku, pokud je to výhrada Fénixů a ostatní klany jsou Spellu-prosté. Vezmu li v potaz doposud všechny vyšlé karty, máme zde 9 Spell karet, kdy však 2 z nich jsou typu Attachment, nikoliv Event a pouze na Event karty může Kikuyo reagovat. Všechny až na 1 neutral kartu také patří k Fénixům nicméně všechny lze v rámci Splashe* hrát u jiných klanů. Z výše uvedeného počtu, jsem viděl zahrané skoro všechny ale následující 4 nejčastěji hrané se najdou v každém turnajovém balíku.

1. Against the Waves


2. Cloud the Mind


3. Display of Power


4. Embrace the Void

Ano, dvě karty z výše uvedeného seznamu jsou Attachementy, nikoliv Eventy a ano, naše Kikuyo reaguje pouze na Eventy ale celý výčet zmiňuji také kvůli anti-Spell kartám ostatních klanů, které mohou reagovat na všechny typy karet s traitem Spell, nikoliv jen Attachementy.

Kikuyo tedy v současném herní prostředí může reagovat pouze na 2 až 4 karty (pokud hraje proti Fénixům). Spoilery z chystaného rozšíření nám ukázali zatím jen 2 karty s traitem Spell, kdy však jedna z nich je Attachement (Fire katana). Budu zde divoce spekulovat a stanovím si, že v clan packu bude 5 kouzel kdy 2 už známe. Pak si vezmu současné Škorpiony a jakým způsobem nejčastěji dosahují vítězství a troufnu si vyřknout následující hodnocení. Kikuyo bude velmi situační karta, která však v případě, že to klapne, přidá značné tempo pro Škorpiona. Situace kdy vyrušíte soupeři kartu, za kterou zaplatil 1-2 Faty a ještě vyložíte postavu, která sama stojí 2 Faty výrazně zamává stavem hry. Situace, kdy takto vyrušíte „Consumed by Five Fires“ pravděpodobně zapříčiní výhru kontumačně, neboť soupeř omdlí, flipne stůl nebo jen provede „rage quit“ a druhý den prodá svou sbírku na zatrolenkách. K tomu však v případě soupeře, který je Krab s Unicorn splashem prostě nedojde a vy najednou máte na ruce 2/2 postavu za 3 Faty bez efektu. Ze super karty se tak stává celkem průměrná až lehce podprůměrná karta, která zabírá místo ostatním. Co nevylučuji, že v budoucnu přijde více Spell karet. Také nesmím vyloučit příchod přesílené Spell karty, kdy jedinou nadějí na výhru bude zařazení anti-Spell karet do balíku. Poslední úvahu, kterou dnes tento příspěvek ukončím, je zda Unicorni v rámci svého praktikování kouzel Meishōdō nezačnou také dostávat Spell karty.

Myslím, že Škorpion má dostatek jiných karet, které raději zařadí do svého Conflict balíků a že ostatní klany v rámci Splashování budou šahat u Škorpiona po jiných kartách než je Kikuyo. Za předpokladu, že se Meta zvrhne v hraní Role karty „Support of the Phoenix“ která umožňuje nastrkat karty o hodnotě +8 influence navíc, vylepšete si hodnocení o jeden stupeň.

Moje hodnocení jako ve škole je 2-.

Togashi Tadakatsu – Drak

a jeho spoil se objevil již v dřívějším článku a jak v něm bylo řečeno pánem přes design, FFG má zájem aby v rozšíření Discpiles of the Void byly karty ostatních klanů zaměřené proti Fénixovi. Jak moc se jim to povedlo uvidíme po vydání klan packu, nicméně u Tadakatsua je myšlenka zatopit Fénixům jasně čitelná.

Pokud jste bránící se hráč, jste to vy, kdo volí jaký element bude útok mít. V případě Fénixe, který potřebuje mít na své straně některé typy elementů, je to způsob jakým ho poslat na elementální dietu. Zde se ale musím trošku zaseknout. Text, tak jak jej nyní po několikátém přečtení nově chápu, značí, že mému protivníkovi se bude dít to stejné, čili že to bude on, kdo si bude volit element až na něj budu útočit já. Nějak mi celý ten efekt nedává smysl.

EDIT: Protože za sebou již máme i Elementální cyklus, který klan Draka značně obohatil, objevilo se také několik nových karet s Mantra mechanikou. Ty reagují dle toho, jakým Elementem je zrovna útočeno. Togashi Tadakatsu má tak smysl v silně Monk orientovaném balíku. 

Pochopil bych ho v jednostranném fungování, čili pouze pro majitele karty. Nebo pokud by šlo o Conflict kartu…. levnější. Nebo pokud by tuto kartu mohl užívat Krab, kdy by se jeho passnutí útoku stává častěji. Herní realitu vidím opravdu jen v momentech, kdy nejsem první hráč a budu dané kolo hrát defensivně a hlavně proti Fénixovi. Ostatní klany si daného efektu možná ani nevšimnou.

Tadakatsu má pak Monk trait, čili plnohodnotně spolupracuje s Dračími kartami. Oko mi zabloudilo na Heretic trait, kde tento vidím naprosto poprvé. Dovolím si malé odbočení. V rámci příběhu se na území Dračího klanu začala rozmáhat sekta “Perfect Land”. Ta je svým provedením o dost lákavá než dočasná víra v neustálou reinkarnaci a nutností každý život pořádně zamakat, dokud nedojdu osvícení. Stačí si jen rychle odříkat “Shoshi ni kie. Shoshi ni kie. Shoshi ni kie” před spaním a máte jistotu, že “Little Teacher” vás vysvobodí z kola reinkarnací a vy doznáte ráje. Mezi sedláky naprostý hit, neboť když makáte na poli celý den, zkuste ještě po šichtě meditovat pod vodopádem, učit se mantry apod. Fénix to na svém území pod hrozbou smrti zakázal, nicméně Draci takový přístup nezvolili a nyní mají celkem problém. Možná proto má Tadakatsu trait Heretic (kacíř). Uvidíme zda s tímto tématem a traitem bude FFG dále pracovat.

Hraní Togashiho v balíku bude pravděpodobně podmíněno vyhozením jiného stejně drahého či dražšího charakteru neboť s čím Draci mají občas problém, je mnoho drahých charakterů v provinciích a málo Fate tokenů v pokladničce. To že Tadakatsu funguje jako dvousečná zbraň, v tomto případě oboustranně tupá, při jeho ceně, vytváří pro mě veliké množství záporných bodů.

Při hodnocení si zde musím nechat rezervu, neboť Fénix rád pracuje s elementy a v clan packu je dostatek karet, které držení určitého elementu vyžadují. Tadakatsu tam možná bude nutností. Dále je zde zatím nevyužitý Heretic trait. Tajně doufám, že jsem přehlédl nějaké combo či málo známé pravidlo ve hře, které z něj udělají vyhledávanou kartu. Kule to není jen díky jeho dobrým hodnotám na Military a Politiku.

Hodnocení: 4 (opraveno na 3-, až bude víc manter, pak 2)

Doji Shigeru – Jeřáb

Doji Shigeru opět sleduje záměr designérů, že každá karta, která bude patřit v rozšíření jinému klanu než li Fénixovi, bude fungovat hlavně proti Fénixovi. U některých karet můžeme vysledovat efektivnost i vůči ostatním klanům než jen u Fénixe. Od Škorpiona, kterému jeho karta reaguje pouze na Eventy se Spell traitem, čili jen proti Fénixovi (zatím), až po Draka, kdy mu jeho karta reaguje i proti jemu samotnému. Jeřábi však mohou jásat, jejich karta jim do zobáku nevybuchne.

Doji Shigeru má celkem jednoduchý efekt. Pokaždé, když protivník během konfliktu, ve kterém je Doji Shigeru účastníkem, zahraje Event, musí protivník vyhodit následně ještě jednu jím zvolenou kartu z ruky. Efekt se týká pouze protivníka a nejedná se tak o dvousečnou zbraň jako je tomu u Draka či u Kraba (představím brzy). Bohužel, Shigeru se nemůže nikdy účastnit Military konfliktů a protože účast v konfliktu je podmínkou pro spuštění efektu, prostor pro nasazení se snížil na polovinu. Tím, že se jedná o unikátní postavu, má také protivník jistotu, že na herním stole bude vždy jen jedna její kopie. Neubráním se srovnání s Guest of Honor, kdy tato postava se může účastnit naprosto všech konfliktů a její schopnost zabraňuje hraní všech Eventů ze strany protivníka. Je sice o Fate dražší ale její cena je opodstatněná a její efekt možná víc odpovídá vynaložené investici.

Shigeru nasazovat spolu s Guest of Honor do jednoho konfliktu asi nebude příliš moudré, leda by nám šlo o dosažení co nejvyšší politické hodnoty v konfliktu. Nicméně kde Guest of Honor jen chrání a funguje jako proti-eventový deštník, Shigeru agresivněji reaguje proti zahraným eventům. Klany jako Škorpion či Fénix potřebují každou Conflict kartu, která se jim do ruky dostane ale stále mají větší manévrovací prostor při volbě karty kterou případně zahodí. Naopak klany jako Lev či Krab mají karet málo a bude tak daleko snazší je vyhladovět. Umím si představit i situace, kdy Lev či Krab raději “pustí” konflikt, než aby se vykartili proti Shigeru a snížili si tak šance při jejich tahu či druhé obraně. Politické útoky ze strany Jeřába vedené Shigeru a dalším ptactvem proti klanům s horší politikou budou hodně bolet.

Shigeru nese i Courtier trait, což je u ní spíše povinností než bonusem a vlastně tak sleduje nastavený styl pro Jeřába. Jeřáb dostal solidní kartu, která umí vytvořit značný tlak na soupeřovu ruku a omezit jeho možnosti reagovat. V případě kombinací karet jako Spies at Court či Policy Debate lze soupeři značně osekat možnosti s tím, že protivník nemůže zahrát své anti-eventové karty. Tedy, on může ale o to víc se vykartí. Myslím, že pro Control balíčky bude Shigeru jistota.

Moje hodnocení: 1-

Hida Amoro – Krab

Když jsem mluvil o Togashim (Drak) jako o kartě, která je dvousečná, zmínil jsem k němu do tandemu i kartu Krabí. Tou kartou je Hida Amoro.

Obrázek Amora jsme mohli spatřit v jednom herním časopise již v lednu 2018. Text jeho schopností byl pak předmětem spekulací a první info o něm považováno za Hoax. Hoax se pak ale proměnil v pravdu. Jeho efekt nutí každého hráče, který provede pass na konflikt, aby seknul (provedl sacrifice) postavy kterou ovládá. První dojem, který ve mě tato karta vyvolala bylo zděšení a teď nemyslím takové to pozitivní. Sám jako Krab během hry několikrát provádím pass. Už z důvodu, že si mohu dovolit třeba jen jeden útok. Nicméně čím déle na tuto novou kartu hledím, napadají mě některé aspekty, které z této karty automaticky neudělají záložku do knížky, když si čtu v metru.

Prvním plusem je Amorova síla. Hodnota 4 na Military konflikt je taková ta zvláštní kouzelná hodnota. Většina provincií ve hře (27) má hodnotu do výše 4, tedy krom 6 provincií (5,5,5,5,5,8) kdy z toho 3 se skoro nehrají, cokoliv na co Amoro zaútočí a nebude bráněno pak bude zabráno. To nutí soupeře postavit Amorovi do cesty alespoň jednoho obránce nebo na něj reagovat. Při ceně 3 Faty se jedná o postavu, která je při poměru cena výkon nad průměrem. Toto by mohl být první díl skládačky pro jeho schopnost, kdy protivník přidělí své dostupné postavy k obraně a na vyhlášení útoku mu již žádné nezbydou. Bude tedy nucen passovat na útok a spustí Amorův efekt. Zde je nutná úvaha, kdy protivník vlastně bude sekat postavy, které se účastnili obrany a na konci kola by šli do discardu tak jako tak.

Druhým plusem je jeho Glory hodnota. Dishonor Amorovi prostě nevadí a přes provincii se převalí stále při chuti a v plné síle. Nicméně ji již pravděpodobně nezlomí.

Posledním plusem, na který jsem přišel teprve nedávno („click moment“), je jeho mínus u politiky. Tak jako nejde dělit nulou, nelze vyzvat Amora například na politický duel (Policy Debate) což je v dnešní době celkem oblíbená karta. Je to trošku jako v pátek na vesnické tancovačce, kdy vám někdo nadává do opilého blbce ale vy jste už tak opilý a navíc blbec, že nechápete oč jde. Samozřejmě, že mínusy na postavách také mají svoje mínusy. Stačí jeden Pacifism a na herním stole máte podtácek za 3 Faty a při Amorově ceně by chtěl mít člověk možnost ubránit s ním i nějakou tu politiku.

Zde malá odbočka. Amoro byl v původním L5R celkem dobrý magor. Jeho řádění jako Berserkera samozřejmě vyhrálo spoustu bitev, akorát by třetina jím pobitých nepřátel nesměla být jeho vlastní spolubojovníci. Mínus na politiku a jeho schopnost pak dává mnohem větší smysl i tématicky. Více rozebírat nebudu, neboť se jeho cesty od původního L5R mohou ubírat zcela jiným směrem.

Amoro je ten typ karty, kterou zahrajete až když na stole vznikla určitá herní situace. Amoro jako takový jí sám nikdy nevytvoří ale za to bude fungovat jako rozhodující prvek. Sám Amoro je zajmavý ještě jednou věcí. To je jeho Berserker trait. Zatím je u Kraba berserkerů málo, nicméně při troše štěstí a potkání se s Crisis Breakerem v jeden okamžik, může se jednat o pěkné kombo. Nicméně za současného počtu karet je to o štěstí více než o nějakém záměru se kterým postavím balík.

Mám li Amora zhodnotit, dávám mu za 3. Nejedná se o kartu, která je auto-include, tedy že pokud není v mém balíku, pravděpodobně nehraju za daný klan. Není zatím ani tolik karet, abych si dovolil s ním postavit agresivního berserker Kraba. Poslední vadou na kráse a teď už jen z hlediska daného rozšíření, uniká mi, jak je Amoro nastaven proti Fénixovi, kdy tento záměr by z hlediska designu celého rozšíření měla mít každá ne-Fénixová karta.

Hodnocení: 3

Ikoma Tsanuri – Lev

Při prozkoumání postavy Ikoma Tsanuri, zjistíme že se nám neustálé prohlašování designéru z FFG, že všechny ne-Fénix karty budou proti Fénixovi, trošku vzdaluje  Ikoma Tsanuri je hlavně pro Lva, ne proti Fénixovi. Lev má s Politikou trošku problémy a Ikoma Tsanuri je jedna z mála karet, která umožní Lvímu swarmu si i trošku zapolitikařit. Čili v těch částech hry, kdy Lev v Politickém konfliktu pouze otáčel provincie či se jen snažil nepřijít o tu svou, by mohl i sem tam podniknout odvážný Politický výpad. Proč by měl? Ikoma Tsanuri dá všem postavám účastnící se konfliktu na vaší straně +1 do Military a Political skillu. Podmínkou je, aby alespoň 3 postavy měli trait Bushi. Tedy aby s Tsanuri útočili ještě 2 další Bushi postavy. Bonus se pak ale aplikuje na všechny. Trait Bushi je tedy jen podmínkou pro spuštění schopnosti, nikoliv pro obdržení bonusu. Druhou výhodou je pak možnost Tsanuri zapojit i během obrany, ne jen v rámci útoku. Její trait Commander pak také umožňuje zapojit více do hry málo hranou postavu Akodo Toshiro, která trait Commander občas potřebuje. Tsanuri bude jasná volba v případě Swarmového Lva a za její cenu se není o čem bavit. Časem, až Lev získá více nástrojů hrát Honor decky, bude pravděpodobně nahrazena kartou jinou ale pro všechny ty Pride charaktery co Lev má, netroufnu si toto tvrdit s jistotou.

Hodnocení 1+

Moto Nergui – Jednorožec

Poslední postavou pro pitevnu této série bude Moto Nergüi. Za sebe musím čestně říci, že jsem Jednorožce podcenil. Tedy, tuto kartu. Po druhém přečtení mi to už ale docvaklo. Celá hlavní tématika Jednorožce je mobilita. Ať už jde o změnu provincie na kterou právě útočí, změna typu konfliktu pak i změna toho, kdo vlastně útočí. “Send Home” mechanika není zatím v L5R natolik zastoupená, abych nemohl tvrdit, že je to čistě doménou Jednorožce (ne, Škorpion se svou AFWTD* si může jít zaplavat). Moto Nergüi toto téma krásně sleduje a rozvádí ho o do fous lepšího rozměru než všechny současné karty Jednorožce. Nejdříve ale co Nergüi umí. Jako svou akci, pošle domů postavu s nejvyšší Glory hodnotou. V případě nerozhodnosti, sama zvolí která postava jde domů. Podmínkou však je, že se tak může dít pouze při Military konflitku. Krom zvláštní svrbivé nutnosti hrát Favor of the Kami jako špatné kombo (všichni víme, že mám rád špatná komba  ) tak Nergüi dokáže buďto nutit protihráče aby investoval do obrany více než je nutné a pak si stáhl svůj klíčový charakter případně ten silný soupeřův poslal domů. Může zároveň fungovat jako zvěd, který naběhne na provincii, odkryje jí a následně se pošle domů. Díky Jednorožcově strongholdu se také může stát situace, kdy bownutá Nergüi je vtažena do konfliktu a spustí svou schopnost. Toto vše zapříčiní, že nepřítel musí u Jednorožce uvažovat o více proměnných než například proti Krabovi a je zde prostor pro chybu či ekonomické krvácení z jeho strany. Víc karet pro Jednorožce v tomto duchu a Winter Court bude ve fialové :)**

Hodnocení 1-

A nyní k neutrálkám

Kami Unleashed a Guardian Kami – Neutral

Oba by měli bydlet v Conflict decku. Guardian Kami* a Kami* Unleashed – oba pracují s efekty elementálních kruhů a oba mají stejné statistiky. Přesto se jeden od druhého liší docela zásadním způsobem. Tím prvním a nejdůležitějším rozdílem je omezení pro zařazení karty do balíčku. Seeker a Keeper restrikce:

Krab, Lev, Fénix a Jednorožec si budou moci do balíčku zařadit Guardian Kami
Jeřáb, Drak a Škorpion pak Kami Unleashed.

Oba charaktery při svém “obětování” (sacrifice) ihned spustí efekt kruhu, o který se právě bojuje. Guardian při obraně a Unleashed při útoku. Nemusím tedy čekat, až daný konflikt vyhraji a kruh si vyhodnotím ihned. Pokud bych vyhrál, vyhodnotím si ho ještě jednou (v případě útoku.) Zde narážím na obrovský disbalanc. Když útočím, volím si kruh já, čili mám kontrolu nad tím, na jaký kruh bude Kami Unleashed reagovat. V případě obrany, mohu doufat, že kruhem kterým na mě je útočeno mohu něčeho dosáhnout. Je tu ten smutný případ, že pokud se na mě bude útočit s Void kruhem a nepřítel nebude mít žádnou postavu s Fate tokenem na sobě, neexistuje důvod proč Guardiana využít. Budu li útočit proti hráči, který se blbě usmívá a má připravené dva Fate tokeny, budu se pokoušet volit takový kruh, který mi nejméně uškodí. Například Water kruh kvůli bownutí mé útočící postavy atd. Dá se tedy snáze bránit proti Guardian Kami a předcházet nežádoucímu efektu. To samozřejmě nepůjde vždy  ale jistou frustraci to u této karty vyvolá.

Věc druhá, všechny klany se Seeker rolí si Kami Unleashed užijí naprosto maximálně. Představa dolízávání (Earth), braní Honor (Air) nebo dehonestace (Fire) musí Škorpionovi rozkývat ocásek radostí a pocitově mi připadá, že Keeper klany budou na tomto hodně bití, i když by se jim naopak mělo spíše pomoci (Lev a Jednorožec). Krab je pravděpodobně jediný, který si Guardiana zařadí skoro okamžitě. Už kvůli Sacrifice efektu a vyhodnocování kruhů i v obraně.

V hlavě mi naskakují první balíky, které by oba Kamíky (Kami*) využívali na maximum a s tím roste i má natěšenost. Z rozšíření, které mělo být jen doplňkem pro Fénixe se stává rozšíření, které značně zahýbe se současným stavem hry (meta) a já jsem moc zvědav na další Kotei.

Finální hodnocení:

Guardian Kami 2
Kami Unleashed 1*

Walking the Way – Neutral

Jedná se o první neutrální Event kartu s traitem spell, když nepočítám Cloud the Mind, což je Attachment. S Walking the Way si tedy opět Fénix umí poradit a kartu vytěžit do maxima. Pokud ve hře ovládáme Shugenja postavu, tak tento Event můžeme zahrát za 0 Fate. Následný efekt nám umožní juknout na svrchní tři karty v Dynasty balíčku a jednu z nich umístit na provincii ksichtem vzhůru. Tato karta má hned několik možných komb. Od možnosti mít už v prvním kole v dynasty hřbitově silnou postavu pro její resurekci, umístit si silnou postavu na provincii pro Charge či předejít situaci, kdy mi na provincie mohl přijít třikrát Holding. Nejvíce z této karty hned po Fénixovi bude samozřejmě těžit Lev s jeho Kitsu Spiritcaller, nicméně klany s málo Shugenja charaktery budou muset platit. Sám jsem zvědav, jak se tato karta bude chovat v rukou Jednorožce či Škorpiona, za předpokladu, že si Škorpion pro ní vůbec najde místo v Conflict decku  Vyhledávacích karet je zatím málo a věřím, že tuto kartu uvidíme hrát dostatečně často hlavně u Fénixe.

Hodnocení: 2-

Zbytek karet již bude patřit klanu Fénixe

Shiba Tetsu – Fénix

Tetsu má velmi jednoduchý efekt. Vždy, když během konfliktu zahraje jeho vlastník Spell kartu (Attachment i Event), dostane do konce daného konfliktu +1 na Military a +1 na Politiku. Zkusme si představit situaci, kdy do hry vstoupí Tetsu a my na něj nalepíme Katana of Fire. 2 Fate za Tetsu, 1 Fate za Katanu a Tetsu má 4 Military (Politiku beru stranou). V rozšíření jsou pak další dvě karty, které bych v případě Tetsua hrál. Event-Spell kartu Clarity of Purpose, která zajistí, že Shiba nebude bownutý během ani po konfliktu a připraven bránit či si podruhé zaútočit. Tou druhou kartou je Secluded Shrine, což je Holding, který nám umožni na začátku Konflikt fáze si zvolit jeden z prstenu a po celou dobu se tvářit, jako bychom ho již vlastnili. Bude li to Fire ring, najednou dává Katana automaticky +2 k Military. Pokud se tedy sejdou karty, Tetsu může být velmi nebezpečná postava, schopna zabrat Provincii či tu svou ubránit. Jen teď přemýšlím, jestli je možné vlastnit dva elementy naráz. Tedy jeden skrze chrám a jeden skrze standardní zabrání. Tetsu bude určitě hraný, nicméně jeho cena 2 faty z něj dělají velmi snadný cíl pro Asasinaci.

Hodnocení: 1-

Fire Katana – Attachment

V Clan packu je několik karet s Fire traitem. Sice jich není tolik ale Katana sama o sobě Fire kartou je, čili při “čistém” vyložení, již dává bonus +1 k Military. Tím, že není unikátní, můžeme Katanou vybavit i více charakterů naráz s tím, že jejich bonus mezi sebou se bude samozřejmě sčítat. Čili při dvou katanách, naše strana získá sílu o hodnotě 4. V případě držení elementu Ohně, měl by mít váš protihráč připraveny karty proti Atachmentům. Musím se ještě řádně podívat do pravidel, zda Role karta týkající se ohně (Keeper/Seeker of Fire) a některé provincie mají Fire trait, čili zda také reagují s Katanou. Pokud ano, Drak jí pravděpodobně zahrne do svého Splashe, protože Attachmenty má on rád a protože několik jeho postav mají také Fire trait.

Hodnocení:  2

Secluded Shrine – Holding

Tento Holding sice nezvedá hodnotu provincie pro dobytí ale jeho schopnost je v případě Fénixe “autoinclude”. Fénix má několik postav, které se stávají nebezpečnou silou v momentě, kdy Fénix zabere ten či onen element. Příkladem je Henshin Disciple nebo Solemn Scholar, ze kterého se stává dokonalý obránce. Držba elementu země má pak i krásné propojení s postavou Isawa Tadaka. Tím, že Fénix umí manipulovat s prsteny či je získat i v případě prohry, je toto poslední nástroj, který Fénixovi chyběl. Holding sice zabírá místo pro postavu a v případě, že se potkají dva, má Fénix problém ale s tím jak budou přicházet další karty i v budoucnu, musím dát této kartě dvě hodnocení.

Hodnocení: 2 s výhledem na 1- do budoucnosti.

Isawa Tadaka – Dynasty Character

Isawa Tadaka, Elementální mistr zemního elementu patří mezi nejnadanější Shugenja svého klanu. Klan Fénixe přiděluje některým svým Shugenja Yojimbo (Bodyguarda) a protože jemu přidělený Yojimbo byla žena, láska na sebe nenechala dlouho čekat. Z příběhu již víme, že ale byla vyvolena k tomu, aby se stala šampionem Fénixe. Což oběma trošku zhatilo plány na víkend i na společnou budoucnost, kdy se oba viděli v romantických momentech v Shadowlands. Inu, dost příběhu a představování a pojďme pitvat.

Isawa Tadaka patří mezi nejsilnější postavy Fénixe, pokud mluvíme o Military hodnotách. Nicméně jeho hlavní síla leží v jeho schopnosti. Pokud je Tadaka ve hře, protihráč nemůže hrát Event karty, které již jednou zahrál, pokud nevlastní element země. Čili pokud vím, že soupeřovi v discard pilu leží ta či ona karta, která je pro něj klíčová (Cavalery reserves, For Greater Glory atd.) nebo je jen nepříjemná (Assasination, Court Games atd.) mám od zbylých dvou kopií, které případně má, naprostý klid. Fénix má momentálně nástroje jak prsteny uchránit, ukrást, vyměnit za jiný a Tadaka je podle mne dokonalý nástroj proti Škorpionovi a Jeřábovi a vlastně i proti mirror matchům s Fénixem. Tadaka rozhodně nikdy nebude postavou, která hru zahájí, neboť jeho efekt by byl nevyužitý, ale rozhodně bude postavou, která dle situace může zlomit hru ve váš prospěch. Cena 5 fatů je opravdu hodně ale třeba to povede i ke znovu objevení karet jako je Good Omen . Tím že je Tadaka Shugenjou, máte synergii s Fénixem vymazlenou do maxima. Na závěr musím dodat, že Tadaka je pro mě charakter, který dokáže zásadním způsobem změnit i současný stav hry samotné. Škorpion má A Fate Worse Than Dead, Fénix má Tadááá…ku.

Hodnocení: 1*

Kyuden Isawa – Stronghold

Kyūden Isawa, domovský hrad klanu Isawa a zároveň největší knihovna/archiv kouzel v celém Rokuganu. S tím v ruku v ruce jde i efekt tohoto prvního nového Strongholdu, který je určen pro Fénixe. Hodnoty má tento Stronghold v porovnání stejné, jen má o 1 nižší hodnotu přidávající sílu k provincii ke které je přilepen. Nový Stronghold má tu schopnost, že během conflictu dovoluje seslat kouzlo z discard pilu. Síla tohoto Strongholdu je tedy neměřitelná, neboť Spell karet bude ve hře stále přibývat. Důkazem je i zmínka dalších Spell karet v nadcházejícím Elemental cyklu. Hodnocení tedy provedu spíše orientační a s ohledem na současné karty a karty, které budeme užívat až do finálního Kotei na GenConu. Díky restrikci, že můžeme Stronghold využít jen během konfliktu, některé karty nebudeme moci zahrát nikdy. Dejte si na to pozor při hře .

Against the Waves či Clarity of Purpose budou dvě karty, které bude tento Stronghold nejčastěji střílet. Trait Shugenja u Fénixů snad nemá jen jejich fénix Fushichō a pak vrátný Kubíček. Hraní spellu skrze Stronghold se samozřejmě musí zaplatit, nicméně Fénix krom svých drápků začíná odhalovat i celkem pěkné ekonomické karty jako jsou již mnou chválené Embrace the Void(Tears of Amaterasu) či níže pitvaný The Path of Man. Fénix tak dostává více a více podobu parního válce, který pokud není zastaven na začátku či s ním není drženo tempo, prostě uletí, zabere provincie a na Stronghold se vrhne ještě před první pauzou na cigárko.

Hodnocení: 1

The Path of Man – Event

Tato karta v sobě skrývá i hlubokou historii Fénixe. Potom co Kami Shiba, první Fénix zahynul a ukotvil svou duši ve svém meči, pochopil cestu k nesmrtelnosti. Tou je Path of the Man, kdy toto učení je jedno z největších tajemství Fénixe, o kterém nemá tušení téměř nikdo vyjma jeho držitele a toho, komu bude vyjeveno. Pokud vyhrajeme konflikt o 5 a více bodů v Military či Politice, získáme 2 Fate. Ono, 5 se může jevit jako vysoké číslo, nicméně sám jsem poslední dobou překvapen, jak se dá nějaký konflikt cíleně přesně o tuto hodnotu vyhrát. Ať už při útoku, kdy na závěr vyrovnávání hodnot soupeři bowneme jeho pašíka až po situace, kdy nepřítel vyšle jen jednu postavu aby otočil provincii. Tento spell může Fénixovi, který už jedny křídla má, nalít do zobáčku tuplák redbullu. Navíc na této kartě máme trait Kihō se kterým začínají pracovat Monk postavy a Draci. Jen pozor, Path of the Man má jako první karta ve hře Influence hodnotu 4. Nelze tedy moc očekávat, že bez Support of the Phoenix budou ostatní klany tuto kartu hojně hrát. Jak důležitá tato karta pro Fénixe bude, odhalí až čas, nicméně si umím i představit situaci, kdy protivník začne hrát tak, aby rozdíl 5ti bodů nebyl dosažen. Jen aby měl jistotu .

Hodnocení: 2

Pacifist Philosopher – Dynasty Character

Fénixovo téma o harmonii a neútočení je touhle kartou nasáklé a měl by fungovat jako ekonomická karta, bohužel ale nefunguje. Alespoň v případě 1v1. Možná že s příchodem hry více hráčů, bude nějak víc žádán na stole nicméně za 2 Faty, získáte generátor Fate v případě, že hráč (kterýkoliv) provede Pass. Limit je 2 Faty za kolo. Pokud to tedy spočítám správně, zaplatím 2 Faty za postavu s Politikou 1 a proškrtlou Military hodnotou. Pokud a to je otázka, někdo passne dvakrát, dostanu zpět 2 faty, čili jeho pořizovací hodnotu. Honor 1 mi možná vyhraje Imperial Favor a jeho trait Courtier je dobrý pro zahrání některých karet, nicméně Fénix potřebuje mít v provinciích silnější karty a rozhodně má příjemnější způsoby jak získávat Fate. Na konci pro mě příznivého kola tak vlastně jen dostanu zpět to, co jsem zaplatil. Dávat na něj více Fatů a doufat, že se mi podaří získat i v dalších kolech 2 zpět mi připadá jako velmi podivná sázka.

Hodnocení: 5

Fire Tensai Initiate – Dynasty Character

Nulové hodnoty nejsou zase až tak k ničemu v momentě, kdy jukneme na Glory hodnotu a všechny ty Traity, které tato postava má. Shugenja, Fire a Scholar jsou Traity, které pomáhají zvyšovat efekty jiných karet nebo jsou podmínkou pro jejich spuštění. Například Fire trait pro Katanu a Shugenja pro Supernatural Storm. Předpokládám, že budoucnost přihraje ještě kartu či dvě, které z této postavy udělají žádanou posilu některých balíků, nicméně Fire Tensai Initiate je spíše kartou, která pomůže dokořenit balíky zaměřené určitým směrem, než že bych kolem ní balík přímo postavil. Dalším důvodem proč jí hrát může být její cena, kdy svůj balík obsahující velmi drahé charaktery potřebuji naředit. Pokud by bydlela v Conflict decku, pravděpodobně by to byla čistá 2. Takhle musím hodnotit o stupeň hůře.

Hodnocení 3

Kaito Kosori – Conflict Character

Pokud si říkáte, co je to za jméno (tedy, studovali jste Dějství z Rokuganu týkající se Fénixe) musím vás uklidnit, nedostatek neleží na vaší straně. Kaito je rodina mnichů sloužící Fénixovi, respektive je vazalem rodu Isawa a nejedná se o žádný velký rod. Kaito rodina žije dost izolovaně a má na starosti několik chrámů na severním území Fénixe. Kaito se také bude dost často objevovat v chystané první knížce k L5R.

Při pitvě zjistíme, že trait Monk není tak využitelný u Fénixe ale protože je Kosori konfliktní karta, začíná se nám olizovat Drak. Proč to? Pokud na stole probíhá konflikt s Air elementem, může Kosori přidat své hodnoty do konfliktu aniž by v něm byla, a hlavně, není to trigger action, čili bude fungovat na všechny konflikty ve hře, které budou mít vzdušný element. Kosori tak může stát v klidu v koutě a pokud by měla Honor hodnotu například 2, už by byla až moc přesílená. Kosori je tedy výborným adeptem na attachementy a má Monk trait a tohle má Drak rád  Možnost “střílet” z domova Katanou či Vějířem musí být super pocit. Navíc, vmanipulovat soupeře do Air konfliktu umí Fénix zatraceně dobře.

Hodnocení 1*

Fushicho – Dynasty Character

Fushicho – toto není název fénixe, nýbrž označení. Fushicho je jedna z několika “dušších” ras tzv. Hengoyokai, kdy tyto duše při příchodu do světa smrtelníků, přejímají na sebe podobu zvířat. Je to komplikovanější ale nechci vás zahltit a tak jen zmíním, že se někdy ještě mohou měnit na člověka a krom fénixů existují například netopýři, opice, psi, kočky, jezevci atd.

Námi pitvaný Fuchsík na sobě nese několik zatím neviděných traitů. Creature – tedy potvora, Mythic a Spirit. Fire již známe. Creature se mihl na spoilech z Elemental cyklu a mě začíná zajímat, zda se dočkáme karet, které s tímto traitem budou pracovat. Trait Mythic zatím vidíme prvně a pravdě podobně bude patřit především “dušším” rasám, trait Spirit pak můžeme vidět ještě u dvou kami (malé k) které v rozšíření přicházejí a které už pitevnou prošli.

A nyní to hlavní. Za 6 Fate dostaneme na stůl 6/6 fénixe, který na sobě nemůže mít Attachmenty. Když Fuchsík opouští hru, vyvolá z dynasty diskard pilu postavu a umístí na ní Fate. Fuchsík nikdy do hry nepřivede jiného Fuchsíka, neboť je to Unikátní postava a časování nám to nedovolí. Prvotní omezení na Attachmenty by se mohlo jevit jako slabina, nicméně to i znamená, že na Fuchsíka nepřijde žádný negativní Attachment. Glory hodnota na nule je pak také částečně výhoda, neboť nám Dishonor nikterak jeho výkonnost neovlivní. Nicméně na přetřes přichází jeho cena. 6 Fatů není málo. Především, když zatím všechny rodové hrady dávají “jen” 7 Fate za kolo. To co mě u této karty vyvádí trošku z míry je, zda na ní vůbec umístit Fate navíc, když efekt, který toužím vidět, se koná při jejím odchodu. S fénixem je nejčastěji zmiňovaná karta Charge!. Sám jí považuji za velmi dobrou ekonomickou kartu. Opět tu máme ono “ale”. V momentě kdy potřebuji hrát karty, aby mi nějaká jiná vůbec fungovala, svítí mi varovná kontrolka. Někdo by tento vztah nazýval kombem a já bych s ním souhlasil, ale dostane se fénix na stůl jinak než tímto způsobem? Efekt máme slušný a pokud mám v diskardu dost karet, může být spuštěný efekt to, co zásadně ovlivní hru. Pokud nám fénix přijde na provincii v prvním kole, můžeme mluvit o malém neštěstí, neboť jeho efekt je pak vlastně k ničemu. To je pro mě poslední varovný prst. Sám se zde tedy při hodnocení musím přidat k táboru, který fénixe nemá rád či má alespoň obavu o jeho hratelnosti.

Hodnocení: 3+

Clarity of Purpouse – Event

Dlouho jsem u fénixe váhal ale další karta byla naprosto jasná. Clarity of Purpose jsem zmínil v pitevně 5 a 6 ale jen okrajově. Dneska si do ní řízneme již napřímo. Event karta za 1 Fate s traitem Spell. Čili Fénix tleská křídly neboť má další krásnou kartu, kterou já osobně řadím jako druhou nejlepší spell kartu Fénixe. První je Against the Wave. Clarity of Purpose vám zařídí ochranu proti “bow” efektům a hlavně pokud jste kouzlo použili během politického konfliktu, odejde postava domů stojící , čili nebude bownutá  Mít možnost použít některou postavu vícekrát či mít jistotu, že její hodnoty zůstanou v konflitku (ano, koukám na tebe Mirumotos Fury) je zásadní. Už i jen fakt, že skoro každý Fénix má velmi vysokou Glory hodnotu a je tedy snazší získat Imperial Favor.

Hodnocení: 1*

Sanpuku Seido – Provincie

Až mě zaráží, že jsem zatím nepitval tuto ohnivou provincii. V závislosti, proti komu Fénix bude hrát, je Sanpuku Seido nedobytná pevnost nebo perníková chaloupka za deště. Během konfliktů na tuto provincii, postavy nepřispívají svou Military či Political hodnotou ale svou Glory hodnotou. Krab tedy bude povětšinou tuto provincii objíždět. Glory hodnota není modifikována Honor/Dishonor, což dává i další prvek, se kterým Fénix může dále pracovat. Je pravděpodobné, že Fénix, pokud neudělá chybu nebo nebude mít opravdu smůlu, by o tuto provincii přijít neměl. Zde však vyvstává otázka, zda mít nedobytnou pevnost, kdy zbylé 3 provincie takový luxus nemají a nebo 4 provincie, kde každá z nich má alespoň nějaký herní efekt na hru (Shameful display).

Hodnocení: 3

Wholeness of the World – Event

Poslední kartou dneška je Wholeness of the World. Opět Spell, opět velmi jednoduchý efekt. V momentě, kdy bych měl vracet zpět mnou získaný element na konci kola, prostě si ho nechám. Maximálně 1 element za dané kolo. Event za 0 Fate, který zabrání protivníkovi šahat po elementu, který potřebuje, například Earth element v kombinaci s Tadakou, případně mít do začátku Fire element pro ohnivou katanu. Možnosti je spousty. Trait Spell je zde bohužel spíše doplňkem, neboť Wholeness of the World lze hrát v momentech, kdy již neovlivňují bitvu a samotný nový rodový hrad, vyvolává Spelly jen během konfliktu. Tento Event je podle mě i kartou, jejíž důležitost či výkonnost poroste s rostoucím Cardpoolem. Otázkou je, kolik si Fénix může dovolit nastrkat do Conflict decku karet, manipulující s elementy namísto karet vyhrávající mu konflikty.

Hodnocení: 3

Fire Elemental Guard – Dynasty Character

Fénix postrádá celkově karty, které by mu umožnili manipulovat s Attachmentem. Fire Elemental Guard (FEG zrkáceně) není zrovna to, co by dělalo z Fénixe klan slíkačů a strhávačů Attachmentů, nicméně své užití si najde. Krom Fire a Shugenja traitu, které neustále zmiňuji jako důležité pro sesílání kouzel a posilování Fire Katany, máme zde i nový trait a tím je Army. S tímto traitem nereaguje zatím vůbec žádná karta, věřím ale, že v příštím roce bude kvůli invazi do či z Shadowlands velmi hojně zastoupena. Za 4 Fate vyložíme na stůl Militantního Fénixe, který stejně jako Fuchsík má částečnou imunitu proti Attachmentům, které nemají Spell trait. Katana si tedy cestu najde, nicméně tak i Cloud the Mind. Což je samo o sobě docela ironie, protože FEG najednou ztratí svou schopnost odebírat Atachmenty . Aby jeho schopnost spustila, je nutné zahrát během konfliktu 3 Spell karty. To samo o sobě s novým Strongholdem není tak nesplnitelné a umím si představit situace, kdy se to bude dít i bez záměru spustit FEG. FEG se navíc nemusí účastnit konfliktu čili může ležet zapomenutý a bownutý a sundat Attachment ze zálohy. Otázkou je, zda bude FEG hrán. Dost bude záležet na stavu hry a na tom, jak moc jsou Attachmenty užívány a jak snadno lze zahrát tři kouzla během jednoho konfliktu. Druhou otázkou, zda do balíku místo FEG hráči nedají raději Prodigy of the Waves.

Hodnocení 2- s možností zlepšení dle toho, jak často a moc budou hrány Attachmenty.

Kaito Temple Protector – Dynasty Character

Pokud jste stejně nadšení z Lore, jako já, pravdě podobně si pamatujete, že Kaito je malý klan mnichů a budou v chystané novele. Kaito Temple Protector je potom karta, která bude v mém chystaném Fénix balíčku s Dračím splashem (konflikt balíček bude šplouchnutý draky). Protector je immuní vůči posílání domů, nicméně již ne proti Bownutí. S Bownutím si však ale Fénix umí celkem dobře poradit. Pokud Protector brání, může svou akcí “okopírovat” aktuální hodnotu nepřítele a je jedno jestli je to Politika nebo Military hodnota. Nevýhodou je, že pokud Protector bude bránit sám proti jednomu útočníkovi, okopírováním hodnoty stejně ničeho nedosáhnu, neboť v případě nerozhodného stavu, vyhrává útočník. Zde je pak nutné mít při ruce Attachment nebo nástroj, kterým Protector dostane Honored status. Protector má tu výhodu, že pokud ho postavíte proti Voltronovi* nebo silnému charakteru jakým je například Hida Kisada, získáváte dobré ekonomické tempo. Clarity of Purpose je pak karta, která pravděpodobně bude nutit protivníka útočit na Military co nejdříve z obavy, že při Politickém konfliktu, došlo by právě k zahrání této karty.

Hodnocení: 2

Karmic Twist – Event

Poslední kartou od Fénixe, kterou budu pitvat je Karmic Twist. Opět si myslím, že jde o kartu velmi situační, nicméně opět zaměřenou proti ne-Unikátním Voltronům*. Ano, přesouváte Fate pouze z ne-Unikátní postavy daného hráče na jinou ne-Unikátní postavu stejného hráče. Čili buď přesouváte jen u nepřítele nebo jen u sebe ale to se mění v případě, že přidáme do rovnice kartu Embrace the Void. V ten moment dochází k malému kombu, kdy se z této karty stane vysavač na Fate, protože přesunete z nepřátelské postavy všechen Fate do svého banku. Druhou variantou je přerozdělování Fate tokenů mezi své postavy, kdy můžu stáhnout Fate z postav, které dostali Cloud the Mind či Fiery Madness od Škorpiona, případně prodloužit život některé postavě, která si to zaslouží. Osobně si rád kvůli dobrému pocitu ze špatného komba Lva splashnu Fénixem kvůli jejich Ikoma Prodigy  Pokud přijde více karet, které se spouští tím, že odeberu Fate či když je na kartu přiložen Fate, určitě se její hodnocení zvedne. Z bezpečnostních důvodů tedy dávám za 2.

Hodnocení: 2

*Voltron – název je z MtG a popisuje herní styl, kdy máte jednu postavu a na ní naskládáte veliké množství posilovacích karet. Voltron je pak postava z kresleného seirálu, kde se skupina malých robotů poskládala ve velkého – Voltrona.

Fénix v tomto Clan packu dostal mnoho nástrojů, nicméně široká obec hráčská se shoduje na tom, že spíše nastínil na tři až čtyři způsoby jak Fénixe hrát s tím, že žádný směr nebyl dotažený do konce. Až z příchodem Elementálního cyklu, který následoval hned po Fénixově clanpacku, začali se formovat skutečné smrtící Fénixovi balíčky. Největší radost z karet měli klany, které Fénixem splashují (Jeřáb, Lev, Škorpion) a taky náležitě dané příležitosti využili. Pokud hrajete za Fénixe, je pořízení clan packu nutnost. Pokud jste však Dračí či Krabí hráč, můžete toto rozšíření pravděpodobně vypustit.