Poslední smutné období poznamenané pandemií, nástupem temných sil (myslím Shadowlands, ne naší vládu) nakonec poznamenalo zlo největší…